Objavljen je razpis za štipendije za deficitarne poklice

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 17. januarja 2024 na svoji spletni strani objavil javni razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2024/2025 v vrednosti 4.265.280 evrov. Vlogo bo možno oddati od 1. 8. 2024 do 30. 9. 2024.

Štipendije so namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, za katere na trgu dela primanjkuje kadra.

Seznam nabora poklicev, ki veljajo za deficitarne, se spreminja. Pri pripravi vsakoletnega javnega razpisa sklad sodeluje z MDDSZ, MIZŠ, Centrom za poklicno izobraževanje in Zavodom za zaposlovanje Republike Slovenije in skupaj z njimi pripravi nabor deficitarnih poklicev (izhajajoč iz Politike štipendiranja 2020–2024), za katere je v tistem obdobju zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest.

Vlogo za štipendijo za deficitarne poklice bodo bodoči dijaki lahko oddali od 1. 8. 2024 do vključno 30. 9. 2024. Tudi letos je cilj dodeliti štipendijo 1000 štipendistom, mesečna višina štipendije pa znaša 118,48 evrov in se spreminja na podlagi usklajevanja na način in v roku, ki velja za transferje, v skladu z zakonom, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.

Štipendijo za deficitarne poklice bodo v šolskem letu 2024/2025 lahko pridobili dijaki, ki bodo prvič vpisani v 1. letnik enega izmed v nadaljevanju navedenih izobraževalnih programov:

1. kamnosek/kamnosekinja, 12. tesar/tesarka,

2. izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij, 13. klepar-krovec/kleparka-krovka,

3. inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij, 14. izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje,

4. oblikovalec kovin orodjar/orodjarka, 15. slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka,

5. avtokaroserist/avtokaroseristka, 16. pečar– polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog,

6. pek/pekarka, 17. gozdar/gozdarka,

7. slaščičar/slaščičarka, 18. gastronomske in hotelske storitve

8. mesar/mesarka, 19. dimnikar/dimnikarka,

9. tapetnik/tapetničarka, 20. steklar/steklarka,

10. mizar/mizarka, 21. tehnik/tehnica steklarstva.

11. zidar/zidarka,

Dvojezični izobraževalni programi:

22. ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku,

23. avtoserviser/avtoserviserka (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku,

24. predšolska vzgoja (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku,

25. mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku,

26. strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku,

27. kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku,

28. ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku.

Druge pomembne informacije glede štipendije za deficitarne poklice:

· prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka in na višino plačila dohodnine;

· dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo ali Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice, ne more pa hkrati prejemati kadrovske štipendije;

· v primeru, da dijak ponavlja isti letnik za katerega je prejemal štipendijo oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik istega izobraževalnega programa, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Več informacij o razpisu in štipendijah za deficitarne poklice najdete na spletni strani sklada: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20242025-351-jr

Vir: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si