Občinska seja Občine Mokronog-Trebelno

Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno je včeraj na svoji tretji redni seji v tem mandatu med drugim potrdil letne programe socialnega in zdravstvenega varstva, kulture in športa. Skupaj bo občina na javnih razpisih sicer razdelila 82.000 evrov, od tega za programe socialnega in zdravstvenega varstva ter kulture po 10 tisoč evrov, za programe športa 36.500 evrov, poleg tega pa za programe turizma sedem, kmetijstva 13.500 in za posebne programe pet tisoč evrov.

Občinski svet je med drugim potrdil elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode ter storitve povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami na območju občine. Povprečen uporabnik, ki porabi 10 kubičnih metrov vode, je priključen na vodovodno in kanalizacijsko omrežje, ki se zaključi s čistilno napravo, bo imel za 3,88 evra (plus DDV) višji znesek na položnici. Tisti uporabnik, ki porabi 10 kubičnih metrov vode, je priključen na vodovod in ima greznico oziroma malo komunalno čistilno napravo pa bo imel za 3,16 evra (plus DDV) višji znesek na položnici.

Občinski svet je potrdil tudi nove, višje cene vrtca – in sicer za 1. starostno obdobje 596,28 evra (11,60-odstotno povišanje), za drugo starostno obdobje 431,84 evra (14,03-odstotno povišanje) in za kombinirani odd

Vir: Občina Mokronog-Trebelno

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si