Občina Sevnica: Prijava škode po suši do 21. septembra

Občina Sevnica zbira vloge za prijavo škode po suši do 21. septembra. Prijavo škode zaradi suše lahko poda kmetijsko gospodarstvo, ki je imelo do 31. maja 2022 urejeno identifikacijsko številko KMG-MID. Če kmetijsko gospodarstvo ni uredilo identifikacijske številke do roka, ne bo upravičeno do državne pomoči. Škode prav tako ni mogoče uveljavljati za pridelke, ki so dozoreli oziroma se jih pobira v prvi polovici leta oziroma niso uvrščeni v popis škode.

Prijavo škode je treba oddati na predpisanem obrazcu, ki je na voljo na spletni strani občine ali osebno na oddelku za gospodarske dejavnosti. K vlogi je treba priložiti tudi kopijo zbirne subvencijske vloge 2022. Izpolnjeno prijavo je treba oddati osebno ali po pošti priporočeno na naslov občine. Prijava škode se bo štela kot vloga za izplačilo sredstev za odpravo posledic suše, če bo Vlada Republike Slovenije odločila, da se uporabijo namenska sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu, in sprejela predpisan program odprave posledic škode.

Vir: Občina Sevnica

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si