Nov parkirni režim ob Kolpi

V črnomaljski občini je letos začel veljati nov Odlok o prometnem režimu na območju ob reki Kolpi. Ker na Občini opažajo, da si velika večina prebivalcev in obiskovalcev obkolpskega prostora nepravilno razlaga, da po sprejemu novega Odloka ob reki Kolpi ne bo več ustreznega nadzora za kampiranje, vožnjo, zaustavljanje in parkiranje vozil ipd., podajajo sledeča pojasnila:

– na območju ob reki Kolpi je tako kot povsod drugod na območju občine Črnomelj prepovedana vožnja, ustavljanje in parkiranje vozil na motorni pogon v naravnem okolju (to so območja, ki so zunaj: naselij, javnih in gozdnih cest, površin za rekreacijo in šport ter površin za vožnjo). Izjema so vozila lastnikov oziroma najemnikov nepremičnin, ki na svojih oziroma najetih zemljiščih opravljajo kmetijska dela. Nadzor bodo v tem primeru poleg inšpektorjev za ohranjaje narave zagotavljali tudi s stani gozdarskih, lovskih, ribiških in kmetijskih inšpektorjev. Zoper prekrške, ki se bodo nanašali na vožnjo in parkiranje vozil na motorni pogon v naravnem okolju ,bo za ukrepanje pristojna policija;

– na vseh ostalih območjih, ki so zunaj naravnega okolja bodo nadzor izvajali prek medobčinske inšpekcije in redarstva občin Bele krajine za lokalne ceste in s strani policije na podlagi zakonodaje, ki ureja ceste in varnost cestnega prometa.

– novi Odlok ne omejuje dostopa lastnikom do njihovih parcel.

sprejet je bil in je že v veljavi nov Sklep o višini parkirnine za leto 2023. Sklep je podlaga za ureditev začasnih parkirišč ob reki Kolpi in za pobiranje parkirnine na omenjenih parkiriščih. Vsi zainteresirani morajo pred ureditvijo začasnih parkirišč pridobiti ustrezno dovoljenje s strani Občine.

Vir: Občina Črnomelj

© 1989 - 2023 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si