Za naložbe namenjajo več kot polovico proračuna

Občinski svet Občine Mirna se je včeraj sešel na 9. redni seji v tem mandatu – dobro uro so namenili sprejemu rebalansa letošnjega proračuna in ostalim točkam dnevnega reda.

S sprejemom rebalansa se načrtovani prihodki in odhodki bistveno ne spreminjajo (4,8 milijona evrov prihodkov in 5,5 milijona evrov odhodkov). Glavne spremembe glede na že sprejeti proračun so uskladitev ocene stanja sredstev na računu, uskladitev prihodkov od dohodnine zaradi nove višine primerne porabe in nekaterih drugih prihodkov ter uskladitev tekočih in investicijskih odhodkov oz. projektov.

»Občinski svet je z amandmaji zagotovil, da se sprejeti rebalans proračuna osredotoča na tri glavne projekt: izgradnja vrtca in obvoznice ter odkup čistilne naprave, podprl pa je tudi izvedbo tistih projektov, za katere občina načrtuje prijavo na različne razpise za sofinanciranje iz državnih in evropskih virov. Z rebalansom so zaradi zagotavljanja sredstev za gradnjo vrtca povišali zadolževanje na 800 tisoč evrov,« pojasnjuje Maja Anzelj, ki je na občinski upravi zadolžena za področje proračuna in financ.

Za naložbe je tako v letošnjem letu namenjenih skoraj 2,7 milijona evrov (v letu 2023 dobrih 0,9 milijona evrov), pri tem izgradnjo vrtca z 1,17 milijona evrov sofinancira resorno ministrstvo – občina je lani počrpala 388 tisoč evrov, preostanek pa bo letos.

Občinski svet je včeraj potrdil tudi prve spremembe predloga letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine, s čimer je omogočil odprodajo nekaterih zemljišč, ki so v občinski lasti, zainteresiranim kupcem.

Nadzorni odbor je podal poročilo o delu v minulem letu in predstavil načrte za letošnje.

Vir: Občina Mirna

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si