Načrti s Temenico in obvodnim prostorom

Poleti so v sklopu projekta Oživitev življenja ob in v reki Temenici (akronim: RUSALKA) z vodilno partnerico Občino Trebnje organizirali in izvedli prvo delavnico z naslovom Trajnostno upravljanje kraške Temenice in njenega obvodnega prostora. Delavnice se je udeležilo 25 udeležencev, sodelovali so strokovni sodelavci Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Pred kratkim so predstavili izsledke te delavnice.

Na delavnici so naslovili potrebo po trajnostnem upravljanju kraške Temenice in njenega obvodnega prostora. Z analizo različnih podatkov in prostorskih baz ter podrobnim terenskim raziskovanjem so prišli do naslednjih glavnih ugotovitev:

– V njenem porečju je zaradi prevladujoče vodoprepustne karbonatne matične podlage malo površinskih tekočih voda, rečni pretok pa je zelo majhen. Zato ima Temenica manjše samočistilne sposobnosti, s tem pa je povečana tudi njena občutljivost za onesnaževanje.

– Ena od pomembnih in s številkami podrtih ugotovitev je tudi splošno upadanje srednjih letnih pretokov, ki pa ni značilno le za Temenico, ampak za večino slovenskih rek.

– Neusklajenost in predvsem nedomišljenost nekaterih aktivnosti povzroča še dodatno škodo naravnim elementom v prostoru ter zmanjšuje turistično-rekreacijski potencial območja.

– Od februarja 2022 enkrat mesečno potekajo meritve in iz nabora analiz različnih parametrov kakovosti vode je razvidno, da se onesnaženost vode po toku navzdol stopnjuje, se pa po drugi strani voda nekoliko očisti, ko ponikne v kras.

Predstavili so tudi zasnovo aplikacije »TEMENICA«, s pomočjo katere bodo širši javnosti približali značilnosti in posebnosti vodnega in obvodnega prostora Temenice. Študenti magistrskega študija geografije Filozofske fakultete so na območju Trebnjega kartirali naravne značilnosti vodotoka in dejavnosti, ki soustvarjajo obvodni prostor. Gradivo še razvijajo in dopolnjujejo, ga pa želijo povezati z načrtovanimi e-vod(e)nimi izleti.

Vir: Občina Trebnje, foto: Oddelek za geografijo Filozofske fakultete UL

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si