Na mirnski seji potrdili letne programe

Občinski svet Občine Mirna je na 3. redni seji v tem mandatu potrdil letne programe na različnih področjih družbenih dejavnosti, ki so podlaga za razpise za sofinanciranje programov in projektov, so sporočili z občine.

Mirnski občinski svet je potrdil letne programe na področju socialnega in zdravstvenega varstva, športa, kulture in dejavnosti za otroke in mladino. Sprejeti programi predvidevajo, da bi letos na razpisih različnim prijaviteljem za njihove programe, projekte in redne dejavnosti lahko razdelili približno 80 tisoč evrov, kar je enako kot lani: na voljo je 10 tisoč evrov na področju socialnega in zdravstvenega varstva, 29 tisoč evrov na področju športa, približno 16.500 evrov na področju kulture in skoraj pet tisoč evrov za dejavnosti otrok in mladine, poleg tega pa še 10 tisoč evrov za sofinanciranje javnih prireditev in prav toliko za sofinanciranje kmetijstva.

»Sprejeti letni programi omogočajo pripravo in objavo javnih razpisov. Aktivnosti, ki jih sofinanciramo prek javnih razpisov – torej športne, kulturne, socialne, mladinske in druge programe ter projekte – so pomembne za delovanje društev in omogočajo udejstvovanje naših občanov na različnih področjih in za vse generacije,« pojasnjuje mag. Valerija Jarm, višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti na Občinski upravi Občine Mirna.

Občinski svet se je seznanil tudi z elaboratoma o oskrbi s pitno vodo in odpadnimi vodami, ki ju je pripravilo javno podjetje Komunala Trebnje. S sprejetjem elaboratov se bo uporabniku, ki ima najmanjši vodomer in porabi 10 kubičnih metrov vode mesečno, znesek za oskrbo s pitno vodo na položnici zvišal za 3,48 evra in DDV, medtem ko bo strošek ravnanja z odpadnimi vodami za takšnega uporabnika višji za 0,20 evra in DDV. Občinski svet je sprejel tudi Občinski podrobni prostorski načrt Sotla, ki predvideva, da bo zasebni investitor ob meji s sosednjo občino Šentrupert na približno šest tisoč kvadratnih metrih zgradil šest nižjih večstanovanjskih stavb. Župan Dušan Skerbiš je na tokratni seji občinski svet seznanil še, da bo svojo funkcijo odslej opravljal nepoklicno.

Vir in foto: Občina Mirna

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si