Zaključna prireditev natečaja Evropa v šoli

Zaključna regijska prireditev natečaja Evropa v šoli je letos potekala na Osnovni šoli Podzemelj. Naslov letošnjega natečaja je bil VZGOJA ZA MIR. Navezoval se je na 16. cilj trajnostnega razvoja; mir, pravičnost in močne institucije.

Natečaju so se odzvale vse belokranjske osnovne šole s podružnicami, Srednja vzgojiteljska šola in prvič tudi otroški vrtec. Namen natečaja je namreč, da mladi s pridobivanjem novih znanj in vedenj ter kritičnim odnosom do dogajanj v ožjem in širšem okolju prispevajo k razvijanju ustvarjalnosti, zmožnosti samostojnega, kritičnega mišljenja in presojanja. Poleg tega je cilj natečaja tudi spodbujanje doživljanja in izražanja na različnih področjih umetnostnih zvrsti.

Iz belokranjske regije je na državnem nivoju nagrajenih kar 12 mladih ustvarjalcev. Vsi udeleženci natečaja so na prireditvi prejeli priznanja za sodelovanje na regijskem nivoju, avtorji izbranih del za državni nivo za sodelovanje na državnem nivoju; mentorji pa so  prejeli priznanja za mentorsko delo.

Vir: Občina Metlika

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si