Letos več sredstev za spodbude podjetništvu

V prostorih Mladinskega centra Brežice so se zbrali podjetnice in podjetniki na javni predstavitvi rezultatov razpisa za pospeševanja razvoja podjetništva v občini Brežice. Ob tej priložnosti je župan Občine Brežice Ivan Molan uspešnim prijaviteljem svečano predal podpisane pogodbe o sofinanciranju. Občina Brežice je letos prek javnega razpisa za spodbujanje podjetništva namenila 160 tisoč evrov, kar je za 40 tisoč evrov več sredstev kot leto prej. Na razpisu je bilo uspešnih 37 popolnih vlog. Povprečna višina sofinanciranja upravičenih stroškov je znašala dobrih 21 %.

Občina Brežice se zaveda, kako pomemben steber razvoja in ohranjanja stabilnosti v občini predstavljajo podjetniki in gospodarstvo, je dejal župan Ivan Molan, zato s svojim delovanjem in ukrepi ustvarja spodbudno okolje za razvoj podjetništva. Občina to opravlja s širokim naborom ukrepov, med katerimi so prostorsko urejanje in sledenje razvojnim pobudam s občinskim prostorskim načrtom, urejanje in širitev poslovno-industrijskih con ter vsakoletna razpisna sredstva za neposredne pomoči podjetnikom. Ob tem je župan poudaril, da je občina letos povečala fond sredstev za pomoč podjetnikov v višini 25 %, z učinkovitim in hitrim prostorskim načrtovanjem pa so pridobili podjetje TPV Automotive, ki je poleg širitve proizvodnje v občino preselilo tudi svoj sedež.

Na področju podjetništva z začetkom priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) v tem letu občina načrtuje širitev Obrtne cone Dobova. V sklopu podjetniških priložnosti Zavod za podjetništvo, turizem in mladino izvaja za podjetnike najrazličnejša izobraževanja so letos organizirali tudi karierni sejem, na katerem se je več kot 400 mladim udeležencem predstavilo 34 podjetij.

V občini Brežice imajo razvito podjetništvo na zelo različnih področjih: od drobne obrti, uslužnostnih dejavnosti, turizma, gradbeništva, obdelave kovin do energetike in še mnogo drugih. Iz baze podatkov AJPES-a je razvidno, da imajo v občini šest delniških družb, 680 družb z omejeno odgovornostjo in 1.095 samostojnih podjetnikov.

Vir in foto: Občina Brežice

© 1989 - 2023 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si