Letni programi za prihodnje leto že sprejeti

Občinski svet Občine Mirna se je včeraj sestal na 8. redni seji v tem mandatu. Med drugim je potrdil letne programe športa, kulture, socialnega in zdravstvenega varstva, dejavnosti za otroke in mlade ter načrt varstva pred naravnimi nesrečami za prihodnje leto.

Sprejeti programi predvidevajo, da bi v prihodnjem letu na razpisih različnim prijaviteljem za njihove programe, projekte in redne dejavnosti lahko razdelili približno 64.000 evrov. Za programe na področju socialnega in zdravstvenega varstva je na voljo 9.000 evrov, 26.000 evrov na področju športa, 14.800 evrov na področju kulture in 4.500 evrov za dejavnosti otrok in mladine, poleg tega pa še 10.000 evrov za sofinanciranje javnih prireditev.

»Letos se je na razpise z omenjenih področij prijavilo 40 prijaviteljev z več kot 90 različnimi programi in projekti, ki so namenjeni predvsem našim občanov. Gre za aktivnosti, v katere se lahko vključujejo občani različnih generacij, nekatere so izrazito medgeneracijske. Ker je proračun za prihodnje leto že sprejet, smo pohiteli tudi s sprejemom letnih programov, da bi lahko objavili razpise čim prej, predvidoma pa v začetku februarja.« pojasnjuje Valerija Jarm, ki je v občinski upravi Občine Mirna zadolžena za družbene dejavnosti.

Vir: Občina Mirna

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si