Kraljevi kozolci v Celovcu

Minuli konec tedna so v Zvezni gimnaziji in zvezni realni gimnaziji za Slovence v Celovcu odprli potujočo razstavo z naslovom Kraljevi kozolci.

Razstavo Kraljevi kozolci je avtorica Alenka Stražišar Lamovšek prvič postavila leta 2020 v Deželi kozolcev, muzeju na prostem v Šentrupertu na Dolenjskem kot obeležje 100 letnice rojstva prof. Nika Kralja, slovenskega arhitekta in industrijskega oblikovalca. Čut za mojstrsko izdelovanje, estetiko in dobro poznavanje slovenske stavbne dediščine so namreč Nika Kralja povezali s kozolcem.

Med terenskim delom je Niko Kralj na različnih delih Slovenije in izven njenih meja, tudi v Ziljski dolini, dokumentiral in proučeval kozolce, njihove detajle, se ukvarjal s tesarskimi orodji in njihovim poimenovanjem. Ob tipologiji kozolcev ga je zanimala njihova umestitev v krajino. V pogovorih z lastniki in izdelovalci kozolcev je odstiral številne zgodbe o razmerju med človekom in kozolcem.

Cilj njegovega terenskega dela je bila doktorska disertacija, ki pa mu je ni uspelo dokončati. Zapustil pa je obsežno dokumentarno gradivo, diapozitive, načrte, skice in terenske zapise. Marsikaterega kozolca iz njegovega arhiva danes ni več ali pa izgubil svojo prvotno namembnost.

Razstava je zasnovana je kot potujoči projekt. Za gostovanja na Koroškem so v Dolenjskem muzeju skupaj z Inštitutom Urban Jarnik ter Zveznim uradom za spomeniško varstvo, Oddelek za Koroško iskali in izrisali pot Nika Kralja po Ziljski dolini. Iskali so motive, kot jih je fotografiral Kralj. Našli so jih na Zgornji Zilji, v Lesni dolini in na Vzhodnem Tirolskem, na Spodnji Zilji pa le enega. Tudi to kaže, kako pomemben je omenjeni arhiv.

Na dogodku so spregovorili ravnateljica Zalka Kuchling in kustosinja Dolenjskega muzeja Alenka Stražišar Lamovšek. Razstavo je odprla hči Nika Kralja, Veronika Kralj-Iglič.

Vir: Dolenjski muzej Novo mesto

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si