Občina Sevnica zelo vpeta v dogajanje na področju športa

Sevniški župan Srečko Ocvirk je ob dnevu slovenskega športa izpostavil, da Občina Sevnica razvoju športa in
prostočasnih aktivnosti iz proračuna namenja nekaj manj kot 1 milijon evrov. Sredstva namenjajo tako neposrednem sofinanciranju športnih društev in njihovih aktivnosti kot tudi vzdrževanju ter obnovam in novogradnjam športne in prostočasne infrastrukture na območju celotne občine.

V zadnjem obdobju so bili urejeni številni športni objekti. Ena izmed vidnejših ureditev je obnovljen Bazen Sevnica. Zaradi dotrajanosti in več kot tridesetletne neprekinjene uporabe je bila izvedba obnove nujna. Ta priljubljena točka druženja, ki v vročih poletnih mesecih nudi prijetno ohladitev, po prenovi ustreza vsem higienskim, zdravstvenim in drugim predpisanim standardom.

Na novo urejena so bila tudi številna športna igrišča. V Sevnici sta bili na novo urejeni igrišči z umetno travo na Drožanjski in Florjanski ulici. V Krmelju je urejeno balinišče in teniško igrišče z umetno travo, letos bo pridobljena tudi projektna dokumentacija za celostno ureditev športnega parka. Na Blanci je bil urejen fitnes in novo igrišče z umetno travo. Osveženih športnih površin in fitnesov na prostem so se med drugim razveselili v Loki pri Zidanem Mostu, na Velikem Cirniku in v Češnjicah. Letos je načrtovana še realizacija plezalne stene v Boštanju, prenovljeno bo tudi nogometno igrišče v Tržišču, na katerem bo zamenjana umetna trava.

Občina Sevnica v sklopu rednega letnega vzdrževanja namenja proračunska sredstva za vse športne
objekte pri vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so v popoldanskih urah odprti za uporabo vsem, ki bi se
želeli športno udejstvovati. Letos se bo začela tudi celovita obnova igrišč pri Osnovni šoli
Sava Kladnika Sevnica.

Vir: Občina Sevnica

© 1989 - 2023 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si