Kadrovska problematika v energetiki

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru je v okviru Dni posavske energetike 2022 organizirala okroglo mizo o kadrovski problematiki v energetiki.

Na okrogli mizi, ki jo je moderiral Slavko Bobovnik, so o pereči problematiki spregovorili Gorazd Pfeifer, vodja proizvodnje v NEK, mag. Dušan Krajnik, vodja službe za upravljanje in razvoj kadrov ELES, doc. dr. Tomaž Žagar, predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije, Jože Hebar, predstavnik GIZ distribucije električne energije, prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru, in dr. Dejan Paravan, generalni direktor GEN energija.

Uvodne iztočnice za pogovor je podal dekan Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, prof. dr. Sebastijan Seme. Poudaril je predvsem velike potrebe po kadrih, ki bodo spremljale investicijo izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne, ter hkrati omejeno število študijskih programov, na katerih se lahko izobražuje kader. Dodatno je opozoril na negativne demografske kazalce, ki Slovenijo spremljajo že nekaj let in ki prav tako negativno vplivajo na reševanje kadrovske problematike v podjetjih.

Žagar je poudaril, da vsi načrti, ki se nanašajo na prehod na brezogljično družbo, predvidevajo uporabo jedrskih elektrarn za proizvodnjo električne energije. Predstavil je trend naraščanja izgradenj jedrskih elektrarn po svetu ter poudaril, da predstavlja ozko grlo pri projektih za izgradnjo novih jedrskih elektrarn predvsem zagotavljanje ustreznih kadrov.

Udeleženci na okrogli mizi so razpravljali tudi o nižanju deleža študentov na tehničnih študijskih programih, o zelo visokem deležu mladih, ki so vključeni v terciarno izobraževanje, dodatnih izobraževanjih, ki se izvajajo v podjetjih ter o sodobnih izzivih v zvezi z zaposlovanjem mladih strokovnjakov.

Udeleženci okrogle mize so se strinjali, da je treba mladim že v osnovni šoli približati naravoslovno vsebino ter jih navdušiti za nadaljevanje izobraževanja na tehničnih študijih. Predstavljeni so bili primeri dobrih praks na področju, kot npr. kviz Mladi genialci.

Udeleženci so se tudi strinjali, da na ravni države manjka kadrovska strategija, s katero bi lahko ciljno reševali izzive na področjih, na katerih se pojavljajo težave s primanjkljajem kadrov.

Seme je ob zaključku okrogle mize strnil skupne ugotovitve:

  • podjetja s področja energetike se soočajo s problematiko pri zagotavljanju ustreznih kadrov;
  • Univerza v Mariboru ter Fakulteta za energetiko bosta še naprej vodili aktivnosti za posodabljanje študijskih programov, v katero bo še tesneje vključeno gospodarstvo;
  • Fakulteta za energetiko bo skupaj z deležniki iz gospodarstva začela z aktivnostmi za pripravo novega programa s področja jedrske energetike.

Vir in foto: Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si