MO Krško: 50 tisočakov za sofinanciranje nekaterih obnov

Mestna občina Krško je v teh dneh objavila javni razpis za sofinanciranje obnove mestnega jedra Krško, trga Brestanica in posameznih zgodovinskih stavb za letos. Rok za oddajo vlog je 17. oktober 2022.

V skupni višini 50 tisoč evrov bo sofinancirala projektno dokumentacijo za funkcionalno obnovo stavb v mestnem jedru Krško, trgu Brestanica ter za posamezne zgodovinske stavbe, katerih oblikovanje nosi značilnosti, zaradi katerih je bilo območje kot celota prepoznano za naselbinsko kulturno dediščino v okviru dela naselij, varovanih kot naselbinska dediščina (Podbočje – vas, Leskovec pri Krškem – mestno jedro in Raka – vas) ter izvedbo obnov zunanjih delov stavb s ciljem funkcionalne izrabe in izgleda (obnov fasad, streh, dodatna podstrešna stanovanja za oddajo v neprofitni najem, lokale s turistično ponudbo (spominki, bižuterija, gostinska ponudba, predstavitvene dejavnosti, turistične sobe, …), obnov objekta kulturne dediščine in obnov zunanjosti gospodarskih objektov).

Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe – lastniki zgradb v predelu starega mesta Krško od vhoda iz smeri Sevnice do mostu čez Savo ali lastniki zgradb v območju starega trga Brestanica ali pa posameznih zgodovinskih stavb, katerih oblikovanje nosi značilnosti, zaradi katerih je bilo območje kot celota prepoznano za naselbinsko kulturno dediščino v okviru dela naselij, varovanih kot naselbinska dediščina: Podbočje – vas, Leskovec pri Krškem – mestno jedro, Raka – vas; so ali bodo do konca razpisa pripravili dokumentacijo za obnovo ali so dela tudi izvedli; so dela izvedli na osnovi veljavnega dovoljenja in soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine, če pa so obnavljali fasado na območju Zatona, so dela izvedli v skladu z usmeritvami za prenovo fasad, ki so podane v prilogi Strokovnih podlag za obnovo fasad na območju Zatona; lahko predložijo ustrezne račune za izvedbo del v letu 2022 (do konca razpisnega roka) z dokazilom o plačilu.

Vir in foto: Mestna občina Krško

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si