FOTO: Prebujanje pomladi v travniških sadovnjakih

V obdobju zimskega mirovanja narave so letos v Kozjanskem parku, kot je to že tradicionalno, izvedli več praktičnih prikazov rezi in razmnoževanja sadnih dreves na različnih lokacijah na območju parka in biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. Izvedli so prikaze v Selah, v Olimju, na Pilštanju, na Dobrini, v Bistrici ob Sotli in v Šentjurju, ki se jih je udeležilo preko 190 zainteresiranih obiskovalcev. Veseli so, da jih izvajajo v sodelovanju z različnimi lokalnimi društvi in organizacijami, kot so Turistično kulturno društvo Virštanj, Čebelarska družina Podčetrtek, Turistično društvo Pilštanj, Društvo izviri Dobrina, Knjižnica Šmarje pri Ješah – enota Bistrica ob Sotli in Knjižnica Šentjur.

V prejšnjem tednu so izvedli tradicionalno srečanje podsredških sadjarčkov, njihovih staršev in ostalih obiskovalcev v Podsreškem drevoredu. Skupaj so uredili sadna drevesa ter jih pripravili na novo rastno sezono. Želijo si, da bodo dobro uspevala, obrodila slastne plodove in krasila naš prostor še desetletja.

Letos v jesenskem času bodo drevored dopolnili z najmanj 3 novimi sadikami sorte carjevič. Vsak svojo jablano bosta zasadila carjevič leta 2023 in 2024 ter novorojenček iz Podsrede.

V spomladanskem času dobro sodelujejo tudi z okoliškimi osnovnimi šolami, kjer jim nudijo pomoč pri ureditvi njihovih učilnic na prostem, sadnih dreves in bivališč za koristne organizme. V aktivnosti so seveda vključeni tako učenci kot tudi strokovni delavci šole.

Vse naštete aktivnosti v Kozjanskem parku izvajajo z namenom ohranitve visokodebelnih travniških sadovnjakov, ki so eden najpomembnejših življenjskih prostorov za številne rastlinske in živalske vrste. Prejšnji teden so na YouTube kanalu Kozjanskega parka objavili tudi nov filmček, ki prikazuje oživitveno rez jablane v visokodebelnem travniškem sadovnjaku, ki jo predstavlja njihov agronom Adrijan Černelč. Vabljeni, da si ga ogledate.

Vir: Kozjanski park

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si