Bodimo spoštljivi do narave in tuje lastnine

Iz Mestne občine Krško sporočajo, da so bili v minulih mesecih večkrat seznanjeni s ponavljajočimi se težavami, ki se nanašajo na uporabo površin v rekreacijske namene. Težave se predvsem pojavljajo zaradi povzročanja škode na zasebni in javni lastnini, vandalizma, neprimernega obnašanja posameznikov in posledičnih varnostnih problemov na izpostavljenih priljubljenih izletniških točkah v občini. Ker prihaja pomlad, s tem pa zagotovo povečan obisk na pohodnih in planinskih poteh ter drugih rekreacijskih površinah želijo občane in obiskovalce seznaniti z določenimi omejitvami v naravnem okolju.

1. Vožnja v naravi z motornimi prevoznimi sredstvi je prepovedana, in sicer po Zakonu o ohranjanju narave, Zakonu o gozdovih in Zakonu o planinskih poteh, razen izjem. V zadnjih letih je namreč vse pogostejša uporaba štirikolesnikov, cross motorjev, pozimi celo motornih sani, s katerimi se povzroča tako gospodarska kakor tudi ekosistemska škoda.

2. Kolesarji se lahko v naravnem okolju vozijo po neutrjenih poteh samo, če temu ne nasprotuje lastnik ali upravljalec poti.

3. Prost prehod kmetijskih in gozdnih zemljišč je v Sloveniji dovoljen, vendar samo na neobdelovalnih kmetijskih zemljiščih, torej tam, kjer kmetje ne opravljajo kmetijske dejavnosti ter v gozdovih, pri tem pa je odškodninska odgovornost na strani uporabnika in ne lastnika. Navedeno pomeni, da je dovoljeno prosto gibanje ob pogoju, da se na takšnih zemljiščih ne povzroča škoda, vandalizem in podobno.

Kot opozarjajo na občini, si na zgoraj omenjenih površinah marsikdo privošči mnogo več, kakor je dovoljeno in družbeno sprejemljivo. S tem se ne samo povzroča škoda in slaba volja pri lastnikih zemljišč, ampak se posledično onemogoča tudi rekreativno dejavnost ostalim, kulturnim uporabnikom teh površin in se jih z svojimi dejanji večkrat celo spravlja v nevarnost.

Zato vse občanke in občane prosijo, da so razumevajoči in spoštljivi do tuje lastnine in narave, do sočloveka pa tudi živali in da posamične vrste rekreacije izvajajo na površinah, ki so temu namenjene.

Posebej bi želeli izpostaviti tudi problematiko, ki se pojavlja na poti na Grmado nad Krškim. Občanke in občane prosijo, da za dostop do koče na Grmadi ne uporabljajo zasebnih zemljišč, pač pa se poslužijo javnih poti in drugih urejenih pohodnih poti (npr. Trapistovska pot ter registriranih planinskih poti).

Drugo območje, kjer naj bi se izvajale dejavnosti, ki predstavljajo varnostno tveganje in povzročajo gospodarsko škodo, je Planina nad Podbočjem. Gre za priljubljeno območje ljubiteljev narave, rekreativcev in športnikov, saj je območje privlačno v vseh letnih časih. Na občini opozarjajo, da uporaba motornih vozil na tem območju ni dovoljena in primerna, da gre za povzročanje hrupa v naravnem okolju, prav tako pa zaradi neobzirnosti predstavlja varnostno tveganje za druge obiskovalce.

Policijska postaja Krško bo v dogovoru z Mestno občino Krško na omenjenih območjih povečala prisotnost policistov, ki bodo zoper morebitne kršitelje ustrezno ukrepali. Neprimerno početje posameznikov namreč meče slabo luč na vse občanein posledično povzroča vse več pritožb lastnikov.

Vir: Mestna občina Krško

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si