Gibanje Svoboda bo sodelovalo z županom

Svetniška skupina Gibanja Svoboda Novo mesto je z županom Mestne občine Novo mesto sklenila dogovor o sodelovanju za obdobje 2023 – 2026. Dogovor sta podpisala novomeški župan Gregor Macedoni in vodja svetniške skupine Gibanja Svobode Tomaž Levičar ob prisotnosti Tomaža Slane, predsednika Mestnega odbora Gibanja Svoboda Novo mesto, in Matije Škofa, ki bo odslej nepoklicni podžupan Mestne občine Novo mesto.

Dvostranski dogovor o sodelovanju bo temeljil na uresničevanju projektov, ki jih podpirata oba partnerja, in sicer na projektih, ki bodo spodbujali razvoj trajnostne mobilnosti (optimizacija mestnega potniškega prometa, gradnja novih kolesarskih poti in pešpoti, začetki postopkov postavitve brvi Plava laguna – Ragovo), nadaljnji razvoj cestne infrastrukture (cest v pristojnosti občine  in države), vključevanje občanov v razvoj občine (testna izvedba participatornega proračuna), razvoj turizma v občini in regiji (povezovanje občin JV regije, promocijo obstoječih turističnih produktov, realizacijo načrtovanih produktov in spodbujanje razvoja novih, podporo razvoju ključnih destinacij in območij, območja Trške gore, Gorjancev in reke Krke ter oživljanje novomeškega mestnega jedra). Gibanje Svoboda si bo prizadevalo za krepitev delovanja socialnih programov občine in izboljšanje pogojev za vzgojo in izobraževanje predšolskih in šolskih otrok.

V kratkem bosta partnerja določila prednostne projekte, katerih realizacija bo kazalnik uspešnosti sodelovanja.

Vir: Gibanje Svoboda Novo mesto

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si