Na Mirni bodo gradili v manj kot enem letu

Nekaj več kot 5600 kvadratnih metrov veliko območje v središču Mirne, ki je namenjeno izgradnji oskrbovanih stanovanj, ima novega lastnika. To je s plačilom celotne kupnine postal Stanovanjski sklad Republike Slovenije.

Občina Mirna je konec minulega leta objavila povabilo za javno zbiranje ponudb za prodajo štirih nezazidanih stavbnih zemljišč med bloki na Sokolski ulici in Zdravstveno postajo Mirna. V neposredni bližini so vsi vodi individualne in kolektivne komunalne opreme (vodovod, kanalizacija, telefon, elektrika, cesta, javna razsvetljava, zelene in rekreacijske površine, hidrantno omrežje).

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je za zemljišče plačal nekaj manj kot 224 tisoč evrov (plus DDV), pri čemer velja, da mora novi lastnik z gradnjo začeti najkasneje v treh letih od notarske overitve prodajne pogodbe, v petih pa pridobiti uporabno dovoljenje. V nasprotnem primeru lahko občina uveljavlja odkupno pravico, po kateri lahko zahteva odkup zemljišč po enaki neto ceni, kot jih je Sklad kupil na podlagi lani objavljenega razpisa, oziroma na podlagi cenitve pooblaščenega cenilca gradbene stroke, če bi na zemljišču že stal objekt.

Vir: Občina Mirna

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si