Bobrova zgodba

Ob jutrišnjem mednarodnem dnevu bobra želijo v Kozjanskem parku izpostaviti pozitivno vlogo bobra v naravi in opozoriti na koristi, ki nam jih lahko prinese, če se naučimo sobivati z njim.

Za bobra marsikdo zmotno misli, da ni nikoli živel na ozemlju Slovenije. Na žalost ima le težko preteklost. Njegova odsotnost na našem območju je bila posledica pretiranega lova nanj. Zaželen je bil zaradi kožuha, mesa in bobrovine, kar je privedlo do njegovega izumrtja. Na srečo je ponovno prišel na naše ozemlje iz sosednje Hrvaške pred dobrimi 20 leti, in odkar je tu, uspešno obnavlja svoj nekoč izgubljeni habitat. Najdemo ga ob rekah, potokih, jezerih in močvirjih, kjer je celo leto prisotna voda, saj je prilagojen na vodno življenje.

Bober je rastlinojeda žival, kar pomeni, da njegova hrana niso ribe, ampak rastline, ki jih najde v vodi in ob njej. Pozimi, ko je sveže vegetacije manj pa se hrani s skorjo dreves. Občasno mu tekne tudi kakšen pridelek s polja, če je ta blizu vode.

Spada med glodalce. S svojimi dolgimi in močnimi sprednjimi zobmi ustvarja lepe drevesne skulpture, obglodane v obliki peščene ure. Tako z lahkoto podira drevesa, ki jih uporabi za gradnjo svojega doma, imenovanega bobrišče. Kjer je vodna gladina prenizka, lahko zgradi jez in si s tem ustvari pogoje za življenje.

Prisotnost bobra v našem okolju je več kot dobrodošla. Njegove aktivnosti imajo številne pozitivne učinke na okolje, saj ne samo da preprečuje poplave in uravnava pretok vode, temveč tudi izboljšuje njeno kakovost in pomaga ohranjati biotsko pestrost. Pravzaprav je bobra mogoče primerjati z gradbenim podjetjem, ki deluje v skladu z naravnimi zakoni in v harmoniji z okoljem. Z glodanjem dreves pomlajuje obvodno vegetacijo in osvetli brežine ter ustvarja mokrišča, ki ščitijo pred sušo v poletnih mesecih in nudijo življenjski prostor različnim živalskim in rastlinskim vrstam.

V Kozjanskem parku si želijo, da ljudje prepoznajo koristi bobra in njegovo vlogo pri ohranjanju narave. Je namreč pomemben del ekosistema in če se bomo naučili sobivati z njim, bomo prispevali k boljši kakovosti življenja za vse nas.

Vir: Kozjanski park

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si