Arheološko najdišče Neviodunum

Krajevna skupnost Krško polje in Mestna občina Krško sta v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine OE Novo mesto, Posavskim muzejem in Inštitutom za arheologijo v Dvorani Gasilskega doma na Drnovem pripravili predstavitev zanimivosti in pomena Arheološkega najdišča Neviodunum, enega pomembnejših antičnih mest na območju Slovenije.

Nevidounum je pred prihodom Rimljanov pripadal keltskemu plemenu Latobiki. Rimska poselitev je trajala od l. 15 – 9 pr. n. št. do približno 5. stoletja našega štetja. V svojem vrhuncu je bil živahno trgovsko in obrtno središče, politični, gospodarski in kulturni center. Njegovo mestno ozemlje ali ager je zajemalo današnje Posavje, Dolenjsko in verjetno celo Belo krajino.

Posavski muzej Brežice hrani neviodunske mozaike. Ti imitirajo marmorno tlakovanje, sicer pa so značilni zlasti za Sredozemlje in severno Afriko ob koncu 2. in v začetku 3. stoletja.

Dogodka se je udeležilo lepo število krajanov, ki so tako potrdili interes za zgodovino svojega kraja in tudi njegovo promocijo. Bernardka Zorko iz Mestne občine Krško je izpostavila prizadevanja občinske uprave za varovanje kamnitih antičnih ostalin, vključno z ureditvijo arheološkega parka.

Vir: Mestna občina Krško

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si