ARAO tik pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za odlagališče NSRAO

KRŠKO, VRBINA – Že leta 2009 je bil sprejet državni lokacijski načrt, ki je določil lokacijo bodočega odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Sloveniji. Po dobrem desetletju prestavljanja datuma izgradnje, je sedaj projekt v vrednosti okoli 194 milijonov evrov tik pred realizacijo.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video