31. redna seja Občinskega sveta Občine Črnomelj

Člani Občinskega sveta občine Črnomelj so na včerajšnji seji obravnavali enajst točk dnevnega reda. Med drugim so Kulturni dom Dragatuš uvrstili med javno infrastrukturo na področju kulture in potrdili odlok o novi stanovanjski soseski na Majerju.

Občina Črnomelj je s strani zasebnih lastnikov, predvsem mladih družin, prejela pobudo za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta Majer stanovanjska soseska in Majer – nova pozidava. Z načrtom so za območje na jugovzhodnem delu Črnomlja določili podrobne prostorske pogoje za potrebe gradnje stanovanjske soseske, ki predstavlja pomembno območje za razvoj bivanja.

Predstavniki občinskega sveta so sprejeli tudi sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, s katerim se za javno infrastrukturo na področju kulture na novo določa še stavbo Kulturnega doma Dragatuš. Sprejem predlaganega sklepa neposrednih finančnih posledic ne predvideva, se pa tako zagotavlja pravno podlago, da lahko Ministrstvo za kulturo do 100% financira obnovo objektov, ki so zajeti v sklepu. Namen razglasitve neke nepremičnine za javno infrastrukturo na področju kulture je predvsem zavarovati in ohraniti namembnost kulturnih prostorov ter funkcionalno omejiti uporabo, upravljanje in razpolaganje na področju kulturnih dejavnosti.

Člani sveta so se na seji seznanili tudi s poročilom o varnostnim razmerah na območju občine, izdali soglasje k Statutu javnega lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto, izvolili tri predstavnike Občine Črnomelj (elektorje) v volilnem telesu 15. volilne enote in določili kandidata za predstavnika lokalnih interesov v Državni svet RS.

Vir: Občina Črnomelj, foto: Anita Jamšek

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si