3. december – mednarodni dan invalidov

Jutri obeležujemo mednarodni dan invalidov, cilj katerega je v najširši družbi spodbuditi razumevanje problematike, povezane z invalidnostjo, s temeljnimi pravicami invalidov in z vključevanjem invalidov v družbo.

Ob letošnjem mednarodnem dnevu invalidnosti zagovornik načela enakosti Miha Lobnik opozarja na to, da je treba najkasneje do 11. decembra 2025 zagotoviti, da bodo obstoječi objekti v javni rabi dostopni vsem ljudem z invalidnostmi. S priporočilom državnim organom, občinam ter ustanovam s področja storitev javne uprave, vzgoje in izobraževanja, pravosodja, kulture in športa je pristojne opozoril na pravočasno izvedbo aktivnosti za uresničitev te zahteve iz Zakona o izenačevanju možnosti invalidov.

Zagovornik je minulo poletje pripravil posebno poročilo o dostopnosti srednjih šol za gibalno ovirane, v katerem je med drugim ugotovil, da le približno četrtina obstoječih objektov, v katerih se izvaja srednješolski pouk, omogoča vse pogoje za vključitev gibalno oviranih ljudi v izobraževalni proces. Ugotovil je, da je stanje takšno kljub temu, da je po Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) izrecno prepovedana diskriminacija zaradi invalidnosti pri dostopnosti do uporabe objektov v javni rabi. Zakonsko določen skrajni rok, do katerega je treba objekte v javni rabi prilagoditi tako, da bodo dostopni vsem ljudem z invalidnostmi, je 11. december 2025, zato je pristojnim priporočil, naj pravočasno izvedejo vse potrebne aktivnosti, da bo dostopnost teh objektov za osebe z invalidnostmi zagotovljena do zakonsko določenega roka.

»Dostopnost objektov koristi vsem, ne samo osebam z invalidnostmi. Lažje se v njih gibljejo starejši ljudje, starši z otroškimi vozički in vsi, ki so začasno poškodovani. Zato z odpravljanjem arhitekturnih in drugih ovir delamo funkcionalno okolje ne samo za ljudi z invalidnostmi, pač pa tudi za vse druge, ki to potrebujejo,« izpostavlja Lobnik.

Vir: Zagovornik načela enakosti

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si