Znana podoba mostu zahodne novomeške obvoznice

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je objavila zmagovalno natečajno rešitev cestnega mostu čez Krko na načrtovani zahodni obvozni cesti Novega mesta in s tem prvič razkrila njegovo bodočo podobo. Najustreznejšo arhitekturno rešitev mostu, ki bo povezoval desni rečni breg med Brodom in Srebrničami z levim bregom Krke med Grobljami in Češčo vasjo, je zasnoval Marjan Pipenbaher s široko ekipo strokovnjakov, v ideji pa predvidel gradnjo mostu brez opornikov v reki, ločene površine za ranljivejše udeležence v prometu in najvišjo mero ohranjanja obstoječe vegetacije. Motorni promet bo tako potekal po nizkem betonskem mostu z masivno podobo, pod njim pa se bo razpenjala ločena brv za pešce in kolesarje.

V naslednjem koraku izgradnje mostu zahodne novomeške obvoznice sledi izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, k temu pa bo pristopila investitorica projekta Direkcija RS za infrastrukturo.

Vir: Mestna občina Novo mesto, foto: ZAPS, avtorji zmagovalne natečajne rešitve

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si