Želijo spodbuditi uporabo deževnice, radi bi odkupili grad

Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno se je včeraj sešel na 7. redni seji, na kateri je med drugim obravnaval pravil o subvencioniranju izgradnje kapnice in uporabi deževnice za tehnološko in sanitarno rabo.

V zadnjih letih so v spodnjem delu trga v Mokronogu pogoste poplave zaradi večjih količin zalednih in meteornih vod, ki se s Florijanske ceste, Žalostne Gore, Priče in Škarpe združijo na križišču državnih cest v spodnjem delu trga. Hkrati pa sta močno podhranjeni vrtini, ki napajata javna vodovodna sistema Trebelno in Mokronog, in ne omogočata širitve javnega sistema brez zagotavljanja dodatnih vrtin.

»Da bi naredili korak naprej k zavarovanju objektov v spodnjem delu trga v Mokronogu ter varčevali z vodo iz vrtin, ki napajata javni vodovodni sistem, smo pripravili pravilnik o subvencioniranju dela stroškov izgradnje podzemnih kapnic, večjih od pet kubičnih metrov, in uporabo deževnice za tehnološko in sanitarno vodo. Glavni pogoji so, če posplošimo, da ima stavbo gradbeno dovoljenje, da je upravičenec tudi lastnik nepremičnine in da je poslovni subjekt oziroma kmetijska dejavnost vpisana v ustrezne evidence,« pojasnjuje župan Občine Mokronog-Trebelno mag. Franc Glušič.

Denar za subvencijo bo zagotovljen v vsakokratnem proračunu, upravičenec jo lahko dobi le enkrat, in sicer po vrstnem redu oddane popolne vloge do razdelitve denarja. Višina subvencije je odvisna od lokacije objekta in prostornine kapnice (od 500 do 1100 evrov), za poslovne subjekte za kapnico prostornine nad 30 m3 pa je enotna – 1500 evrov.

Z rebalansom proračuna za prihodnje leto pa bodo zagotovili denar za nakup zemljišča, na katerem je nekdaj stal grad nad Mokronogom. Občinski svet je včeraj soglašal, da župan v imenu občine nadaljuje pogajanja za odkup: »Območje gradu je trenutno povsem zaraščeno in neprehodno. Občina bo – če bo prišlo do odkupa, o tem pa se dogovarjamo z lastniki – najprej poskrbela za obrez in odstranitev vegetacije ter ureditev dostopa do vrha grajskega griča. V nadaljevanju pa bi prostor uredili kot park, v katerem bi imel osrednje mesto znan ginko, grajska ploščad pa bi lahko ponovno postala zanimiv prireditveni prostor za naše znane prireditve,« o načrtih pravi župan Občine Mokronog-Trebelno mag. Franc Glušič.

Vir: Občina Mokronog Trebelno

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si