Zbirajo fotografije “koronaizolacije”

NOVO MESTO – V Dolenjskem muzeju ne zbirajo zgolj predmetov, ampak tudi fotografsko gradivo iz vseh obdobij z namenom ohraniti snovno in nesnovno dediščino Dolenjske. Za muzejsko dokumentacijo in da bodo, tudi s pomočjo občanov, v prihodnosti lahko o težkem obdobju epidemije koronavirusa na območju Dolenjske pripravili razstavo, v muzeju pozivajo vse, naj jim pošljejo fotografije iz »koronaizolacije«.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video