Zagovornik načela enakosti ob dnevu žensk sprašuje: Ali ni čudno?

Ali ni čudno, da je moških in žensk v Sloveniji približno enako, pa je v parlamentu le 35 poslank od 90 poslancev, v 21-članski vladi le 7 ministric in v 212 občinah le 29 županj? In ali ni čudno, da je v upravah največjih slovenskih delniških družb le 27 odstotkov žensk, v nadzornih odborih teh podjetij pa le 30 odstotkov žensk?

Ali ni čudno, da je v Sloveniji več žensk z visokošolsko izobrazbo kot moških, pa je delež zaposlenih s skrajšanim delovnim časom pri delovno aktivnih ženskah enkrat višji kot pri delovno aktivnih moških?

Ali ni čudno, da je v poklicih, v katerih prevladujejo delavke, kot so zdravstveno in socialno varstvo, izobraževanje, finančne in zavarovalniške dejavnosti, razlika v plačah med ženskami in moškimi tudi več kot 20 odstotkov v prid moškim?

Ali ni čudno, da kar 44 odstotkov Evropejcev meni, da je najpomembnejša naloga žensk skrb za dom in družinske obveznosti, in da v Sloveniji 70 odstotkov vseh žensk vsak dan doma kuha in opravlja druga neplačana gospodinjska dela, medtem ko to vsak dan počne 30 odstotkov moških?

Čeprav imamo morda vtis, da imajo ženske v Sloveniji že enake možnosti in so deležne enake obravnave kot moški, podatki kažejo čudno sliko. Kaj, ko bi jo spremenili?

Zagovornik sporoča: Enaka obravnava in enake možnosti morajo biti na vseh področjih družbenega življenja vsem zagotovljene ne glede na osebne okoliščine, kot so spol, barva kože, narodnost ali etnično poreklo, jezik, vera ali prepričanje, invalidnost, starost, spolna usmerjenost, zdravstveno stanje, nosečnost, starševstvo in podobno. To je že po naši ustavi, dodatno pa tudi po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo.

Zagovornik poziva: Če menite, da ste sami ali da je kdo v vaši bližini samo zaradi svojih osebnih okoliščin deležen slabše obravnave, to kaže na diskriminacijo. Diskriminacija je tudi v Sloveniji prepovedana. Žrtve in priče diskriminacije se lahko obrnejo na Zagovornika načela enakosti. Več na spletni strani www.zagovornik.si.


Vir: Zagovornik načela enakosti

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si