Zadovoljni z realizacijo

MIRNA – Mirnski občinski svet je na zadnji redni seji potrdil zaključni račun za leto 2019. V minulem letu je občina realizirala dobrih 83 odstotkov prihodkov in nekaj več kot 81 odstotkov odhodkov.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video