Za programe javnih del 120 tisoč evrov

Občina Brežice aktivno pristopa k reševanju brezposelnosti v lokalni skupnosti s programom javnih del, kjer Občina nastopa tudi kot naročnik javnih del. Gre za zaposlitvene programe, ki so namenjeni aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji – socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti, spodbujanju razvoja novih delovnih mest.

Občina Brežice vsako leto zagotavlja sredstva za sofinanciranje plač udeležencev programov javnih del. V letu 2024 namerava povečati sredstva za programe javnih del v višini 10 tisoč evrov, predvsem zaradi povišanje minimalne plače, izplačila regresa in dodatka na delovno dobo ter skupno nameniti za izvajanje programov javnih del 120 tisoč evrov.

Občina s sofinanciranjem omogoča zaposlitev predvidoma 15 osebam v javnih zavodih in nevladnih organizacijah, s podpisom javnega interesa izvajalcem, pa je možna zaposlitev še za dodatni 2 osebi. Programi javnih del omogočajo zaposlitev invalidom in dolgotrajno brezposelnim (starejšim) osebam, ki se sicer že tako težko zaposlijo, zato so zaposlitve v programu javnih del v tem času še toliko bolj pomembne.

Na osnovi tripartitne pogodbe se strošek plačila vključenim v programe javni del sofinancira s strani Zavoda za zaposlovanje in Občine Brežice. Izvajalci javnih del, katerih izvajanje programov sofinancira Občina Brežice so: OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško (ena zaposlitev), CSD Posavje (trije programi in tri zaposlitve), JP Komunala Brežice (ena zaposlitev), OŠ Maksa Pleteršnika Pišece (ena zaposlitev), ZPTM Brežice (dva programa in dve zaposlitvi), Vrtec Mavrica Brežice (dve zaposlitvi), OZARA Slovenija – Brežice (ena zaposlitev), Splošna Bolnišnica Brežice (dve zaposlitvi), Zdravstveni dom Brežice (ena zaposlitev).

Izvajalci programov javnih del, za katere je Občina Brežice v letu 2024 izkazala obstoj javnega interesa, ne sofinancira pa zaposlitev, pa so sledeči: Splošna bolnišnica Brežice (en program in ena zaposlitev), Zavod Stara šola Brežice, socialno podjetje (en program in ena zaposlitev).

Vir: Občina Brežice

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si