Varuh Svetina: »Reforme sistema, v katerem bodo potrebe posameznika ustrezno podprte, so nujne!«

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je ob 70-obletnici Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca v Sevnici udeležencem svečanosti čestital ob zavidljivem jubileju soustvarjanja zgodbe medgeneracijskega sodelovanja skozi institucionalno varstvo in oblike bivanja v skupnosti. »Zgodbo skrbi za starejše, ki na prvo mesto postavlja spoštovanje, razumevanje, samoodločanje in vse ostale determinante, ki jih človek potrebuje za dostojanstveno preživljanje jeseni svojega življenja,« je dodal.

V svojem nagovoru ob njihovem prazniku je poudaril temelj človekovih pravic, ki je dostojanstvo. Prepričan je, da »so reforme nujne, v njihovem središču pa mora biti sistem, ki daje prednost individualni podpori posamezniku in hkrati spodbuja njegovo polno vključevanje v skupnost.«

»Kot zagovornik deinstitucionalizacije sem zato izjemno zadovoljen, ko pridem v kraje, kjer ta (vsaj delno) deluje tudi v praksi. Vaše bivalne skupnosti, oblikovane v petih hišah v občini Sevnica, so skupaj z dnevnim centrom vsekakor svetel zgled na tem področju,« je pohvalil in spomnil, da vsak peti Slovenec zaradi starosti ali zdravstvenega stanja potrebuje pomoč drugih. Opozoril je še, da o pravicah starejših vse prevečkrat odločajo drugi in da je avtonomno odločanje o sebi vendarle temeljna pravica vsakogar kot tudi pravica do dostojnega preživljanja starosti oziroma oskrbe v domačem okolju ali v ustrezni ustanovi.

Vir: Varuh človekovih pravic

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si