Nevarni potepuški psi v novomeški občini

Mestna občina Novo mesto v sodelovanju z Zavetiščem Turk, Lovsko družino Novo mesto, Medobčinskim redarstvom Skupne občinske uprave občin Dolenjske in Policijsko postajo Novo mesto že dalj časa aktivno rešuje problematiko nevarnih potepuških psov na širšem območju Novega mesta. Psi so se združili v trop in intenzivno spreminjajo svojo lokacijo, ob posredovanju pristojnih služb se umaknejo ali razbežijo, posledično pa so pristojne službe kljub večkratnim poskusom pri odlovu neuspešne. Novomeška občina zato k čimprejšnji vključitvi v reševanje situacije ponovno poziva Upravo Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

V akcijo odlova so se prostovoljno vključili tudi občani Češče vasi, Podbreznika in Prečne. Odlov nevarnega tropa potepuških psov se je kljub usklajenemu sodelovanju deležnikov v vseh poskusih izkazal kot neučinkovit način njihove odstranitve, napadalni potepuški psi pa dnevno ogrožajo varnost občanov, tudi najranljivejših udeležencev v prometu, kot so otroci in kolesarji, plenijo divjad in svojo agresijo stopnjujejo.

Da gre za nevaren trop potepuških psov, potrjujejo prijave občanov in ugotovitve pristojnih institucij, na podlagi katerih je bila v skladu z Zakonom o zaščiti živali z namenom preprečevanja nevarnosti za občane k izdaji odločbe za odstranitev psov že večkrat pozvana tudi Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Slednja do sedaj kljub očitni nevarnosti, ki jo psi predstavljajo za občane, še ni izdala dovoljenja za nadaljnje ukrepe odstranitve psov.

Mestna občina Novo mesto zato glede na prežečo nevarnost za varnost in zdravje občanov ponovno poziva k čimprejšnjemu ukrepanju Upravo Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v skladu z njenimi pristojnostmi, izraz podpore pa pričakuje tudi s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.

Vir: Mestna občina Novo mesto

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si