V Črnomlju iščejo predloge za priznanja

Črnomaljske žirije za podeljevanje občinskih priznanj, Župančičevih priznanj, priznanj na področju športa ter pohval in graj pri urejanju in varovanju okolja so objavile razpise za pridobivanje predlogov za podelitev priznanj za leto 2022. Rok za oddajo predlogov je sreda, 28. 12., do 17. ure.

Priznanja Občine Črnomelj se podeljuje ob prazniku Občine Črnomelj fizičnim in pravnim osebam za izredno uspešno delo, ki je prispevalo k napredku, ugledu in uspehu občine na področju gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, športa, zdravstva in socialnega varstva, obrambe in zaščite ter drugih zadev javnega pomena za občino Črnomelj. Podeli se:

 • diplome za pomembne enkratne dosežke in uspehe,
 • plaketo za dolgoletno izredno uspešno in predano delovanje.

Župančičeva priznanja se podeljuje ob kulturnem prazniku fizičnim in pravnim osebam, ki so s svojim ljubiteljskim ali poklicnim delom strokovno, aktivno, ustvarjalno, organizacijsko in kakovostno delovali na področju kulturnih dejavnosti ter so dosegli pomembne uspehe in dosežke trajnejše vrednosti tako v občini kot izven njenih meja, s svojim delom pa so opazno obogatili kulturno dejavnost v lokalnem okolju in prispevali k prepoznavnosti ter kulturni ozaveščenosti. Podeli se:

 • Župančičeve diplome za izredno pomembne enkratne dosežke v preteklem letu ali za večletno udejstvovanje na področju kulture,
 • Župančičevo plaketo za življenjsko uspešno in predano delo na kulturnem področju.

Priznanja za dosežke na področju športa se podeljuje ob prazniku Občine Črnomelj za najboljše dosežke in uspehe na področju športa, ki jih je v letu, za katero se podeljuje priznanje, dosegel posameznik ali ekipa (dva ali več športnikov) in so pomembno prispevali k razvoju in ugledu športa v občini Črnomelj. Podeli se naslednje nazive:

 • športnik leta za visoke športne dosežke v mladinski in članski kategoriji določene individualne ali kolektivne športne panoge,
 • športnica leta za visoke športne dosežke v mladinski in članski kategoriji določene individualne ali kolektivne športne panoge,
 • športna ekipa leta za visoke športne dosežke določene individualne ali kolektivne športne panoge,
 • mladi perspektivni športnik za visoke športne dosežke posameznika do 18. leta starosti v določeni individualni ali kolektivni športni panogi, ki še posebej izstopajo, pri čemer tekmuje posamezno ali na tekmovanjih zastopa vzgojno izobraževalno ustanovo ali športno organizacijo,
 • športni dosežek leta za posamezne izjemne rezultate in dosežke na področju športa, ki jih je posameznik ali ekipa, v letu za katero se priznanje podeli, dosegla v individualni ali kolektivni športni panogi ter so prispevali k promociji športa in prepoznavnosti občine (podeli se lahko tudi športnim pedagogom in trenerjem).

Pohvale in graje pri urejanju in varovanju okolja se podeljuje fizičnim in pravnim osebam med 22. marcem – dnevom voda in 22. aprilom – dnevom zemlje ob izvedbi občinske akcije Pomladansko čiščenje okolja. Podeli se:

 • pohvalo “breza” za dejanja, ki so prispevala k uspehu pri varovanju okolja in si zaslužijo javno pohvalo,
 • grajo “kopina” za opustitev dejanj, ki so vplivala na neurejenost oz. na onesnaženost okolja in zaslužijo javno grajo.

Vir: Občina Črnomelj, foto: Uroš Raztresen

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si