Nove cene komunalnih storitev

Občinski svet je Krško je na zadnji seji potrdil letni program dejavnosti gospodarskih javnih služb in nove cene komunalnih storitev za leto 2024. V Programu gospodarskih javnih služb za 2024 subvencioniranje tako storitev kot omrežnine ni bilo predvideno, vendar so svetniki na predlog članice Občinskega sveta Mestne občine Krško mag. Nataše Šerbec (Socialni demokrati) sprejeli sklep o potrditvi subvencije za ceno omrežnine komunalne odpadne vode v višini 25 odstotkov za gospodinjstva in izvajalce nepridobitne dejavnosti v letu 2024.

Višina mesečnega računa za povprečno štiričlansko gospodinjstvo, ki mesečno porabi 12 kubičnih metrov vode, in je priključeno na javni kanalizacijski sistem ter je uporabnik storitve odvajanja padavinske odpadne vode s strehe velikosti 150 m2 ter storitve zbiranja bioloških odpadkov, naj bi v 2024 znašala 68,43 evra (v letu 2023 67,05 evra), v primeru, da padavinske vode ne odvaja v javni kanal, pa naj bi višina računa znašala 62,70 evra (v letu 2023 61,42). Subvencija bo za posamezno gospodinjstvo z vgrajenim vodomerov 20 mm, ki odpadno vodo odvaja v javni kanal znašala 1,8 evra z DDV na mesec. Tako bo povprečni mesečni račun za gospodinjstvo, priključeno na javni kanal, višji za 2,1 odstotka, kar mesečno predstavlja 1,3 oziroma 1,4 evra. Mestna občina Krško bo morala za kritje subvencije zagotoviti približno 130.000 evrov iz proračuna, s tem pa bo na voljo manj sredstev za druge proračunske odhodke.

Za povprečno štiričlansko gospodinjstvo, ki mesečno porabi 12 m3 vode in odpadno vodo odvaja v greznico ali MKČN pa bo račun znašal 50,25 evra (v letu 2023 48,21 evra) in bo višji za 4,2 odstotka, kar vrednostno predstavlja 2 evra na mesec, saj sprejetje sklepa o subvenciji ne vpliva na njihovo višino položnice.

Vir: Mestna občina Krško

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si