V Črnomlju bodo preoblikovali občinski grb

ČRNOMELJ – Črnomaljski svetniki so na sinočnji občinski seji med drugim potrdili postopek za spremembo občinskega grba, s katero bo občina zadostila priporočilom in smernicam heraldične stroke. Kot zagotavlja župan Kavšek, gre za minimalen strošek, časa za uskladitev z novo podobo pa bo tri leta.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video