Urejanje trga na Raki

RAKA – Mestna občina Krško pridobiva projektno dokumentacijo za urejanja trga na Raki, ki obsega še rekonstrukcijo državne ceste v dolžini 900 metrov ter ureditev pločnikov in javne razsvetljave. Projekt načrtujejo skupaj z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, z deli naj bi začeli prihodnje leto.

Urejanje trga na Raki