Urejanje Romske bivanjske problematike v občini Krško

KRŠKO – Država je občinam, v katerih živijo Romi, namenila dodatna sredstva za reševanje romske bivanjske problematike. Občini Krško tako pripada okoli 160 tisoč evrov.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video