Ureditev pešpoti ob stavbi Občine Sevnica

Občina Sevnica je uredila pešpot med občinsko stavbo in župniščem, ki tako predstavlja varnejšo izbiro tako za najmlajše pešce kot tudi vse ostale. Vrednost pogodbenih del ureditve poti je znašala enajst tisoč evrov.

Južna stran občinske stavbe se s pločnikom navezuje na regionalno cesto skozi staro mestno jedro Sevnice. Ker gre za glavno prometnico na levem bregu Save, je cesta precej obremenjena z osebnim, javnim in tovornim prometom. Obstoječe infrastrukturne ureditve ne omogočajo širitve pločnikov, zato je Občina Sevnica pristopila k drugi tovrstni preusmeritvi peš prometa v starem mestnem jedru. Preusmeritev peš prometa pred cestno ožino pri gostilni Plausteiner je bila urejena v letu 2018. Po njej je speljana tudi šolska pot.

Vir: Občina Sevnica

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si