Kakovost pitne vode je ustrezna

Novomeška Komunala izvaja dejavnost oskrbe s pitno vodo na področju osmih občin, kjer upravlja z 19 vodovodnimi sistemi in 19 vodnimi viri. Nadzor nad kakovostjo pitne vode izvaja v skladu s Pravilnikom o pitni vod in v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano.

V letu 2022 je bilo za potrebe mikrobioloških in fizikalno-kemijskih analiz odvzetih 558 vzorcev pitne vode. Neskladja so se pojavila v  slabih dveh odstotkih vseh odvzetih vzorcev, oziroma v 9 mikrobioloških in 1 fizikalno-kemijskih kot posledica povečane motnosti po pravilu loma na cevovodu.

V treh vzorcih po pripravi je bilo povečano število koliformnih bakterij, v šestih pa povečano število bakterij pri 37°C, vendar pa prisotnost omenjenih mikroorganizmov neposredno ne ogroža zdravja ljudi. Skupno število bakterij pri 37°C, podobno kot št. kolonij pri 22°C kažejo na učinkovitost postopkov priprave, na razmnoževanje v omrežju zaradi zastojev ali povečane temperature v omrežju; mejna vrednost je manjša od 100/ml.

Vzrok za mikrobiološke neskladnosti je bila v nepretočnosti internega (hišnega) omrežja in posledično povečano število koliformnih bakterij. Vsi kontrolni vzorci odvzeti po izvedenem izpiranju so bili ustrezni.

Vir: Komunala Novo mesto

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si