Ukrepi za izboljšanje zimske službe

Zimska služba je del rednega vzdrževanja občinskih cest, ki ga v brežiški občini v skladu z odlokom kot obvezno občinsko gospodarsko javno službo izvaja Komunala Brežice s podizvajalcem KOP Brežice. Na temo opravljanja zimske službe in pluženja, glede katerega so se občani pogosto obračali na občino, se je župan Občne Brežice Ivan Molan sestal s predstavniki komunale. Na sestanku je bila predstavljena analiza izvedbe in ukrepi za izboljšanje storitve v prihodnje, so sporočili z občine.

Največ pripomb na izvajanje zimske službe je bilo glede jutranje neprevoznosti nekaterih odsekov lokalnih cest ob močnem sneženju z 22. na 23. januar, ki je v nekaterih krajih občine ustvarilo tudi do štirimetrske zamete. Med glavnimi vzroki za zamude pri čiščenju cest so bili prepozen odzivni čas izvajalca pluženja, neustrezna prioriteta odsekov za začetek pluženja in pomanjkljivo poznavanje cestnega omrežja s strani podizvajalca. Težave je povzročalo tudi podrto drevje na cestah. Po podatkih komunale ni bilo zjutraj 23. januarja zagotovljene ustrezne prevoznosti na skupaj 8 km ali 2,5 % javnih poti (od 319 km) in 35 km oz. 12 % lokalnih cest (od 288 km).

Na komunali so sicer sprejeli ukrepe za izboljšanje zimske službe v prihodnje, kot so zgodnejši čas pripravljenosti podizvajalca pred predvidenim začetkom pluženja, zagotavljanje več plužno-posipnih enot ter spoznavanje tras in prioritet pluženja lokalnih cest z vozniki podizvajalca.

Vir in foto: Občina Brežice

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si