Temeljita prenova ceste na Bučki

BUČKA, ŠKOCJAN – Pušl’c Dolenjske. Prav takšen napis se bohoti na bučenskem kulturnem domu. In z veliko mero gotovosti lahko trdimo, da bo to še kako držalo tudi v prihodnje, saj Bučka s temeljito prenovo regionalne ceste počasi, a vztrajno dobiva podobo enega najlepše urejenih vaških središč v Škocjanu in širši dolenjski regiji.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video