Srečanje športnih društev v Sevnici

Občina Sevnica je skupaj s KŠTM Sevnica ob objavi Javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Sevnica v letu 2023 pripravila srečanje športnih društev.

Srečanje je bilo namenjeno predstavitvi javnega razpisa, prek katerega nameravajo razdeliti 186 tisočakov. Dokončni znesek sofinanciranja bo določen v sprejetem proračunu, prijavitelji pa lahko oddajo prijave na razpis do vključno 17. 2. 2023.

V pripravi je predlog letnega programa športa v občini, v katerem so zajeti športni programi, financirani prek javnega razpisa, sredstva za izvajanje športne dejavnosti KŠTM Sevnica, tekoče vzdrževanje opreme, stabilizacijo terena atletskega stadiona, rekonstrukcijo igrišča pri OŠ Milana Majcna Šentjanž, igrišče pri OŠ Sava Kladnika Sevnica, investicijsko vzdrževanje športne opreme, ureditev terase in točilnega pulta pri lokalu ob bazenu, upravljanje bazena v Sevnici, pokrivanje materialnih stroškov obratovanja Športne dvorane Sevnica in izvajanje športne dejavnosti v šolah.

Skupni obseg vseh sredstev za letni program športa za leto 2023 znaša 1,5 milijona evrov. KŠTM Sevnica upravlja s športno dvorano in športnim domom. V dopoldanskem času objekta uporabljajo šole, v popoldanskem pa društva. V športni dvorani trenutno oblazinjajo stene, v športnem domu pa je za drugo polovico leta predvidena uvedba elektronskih ključavnic, kar pomeni, da bo imel vsak uporabnik svoj elektronski ključek za odpiranje vrat.

S strani društev je bil na srečanju podan predlog za nakup kombija ter povečanje kapacitet garderob v športnem domu in v športni dvorani.

Vir in foto: Občina Sevnica

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si