Svetovni dan turizma: Ponovni razmislek o turizmu

Današnji svetovni dan turizma letos vabi k ponovnemu razmisleku o turizmu. Ob tej priložnosti sta Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in Slovenska turistična organizacija (STO) na novinarski konferenci izpostavila projekte, aktivnosti in ukrepe, s katerimi slovenski turizem odgovarja na številne izzive, s katerimi se sektor sooča. Slovenski turizem na trende in na spremenjeno nakupno vedenje turistov odgovarja s transformacijo v še bolj trajnostni, odgovorni, vključujoči in odporni turizem. Novinarska konferenca je potekala na vlaku Slovenskih železnic (SŽ) in v Radovljici, zlati nosilki znaka Slovenia Green. Prisotne novinarje so nagovorili gospodarski minister Matjaž Han, direktorica STO, mag. Maja Pak in direktorica potniškega prometa na SŽ, mag. Darja Kocjan.

Svetovna turistična organizacija (World Tourism Organization – UNWTO) je za tematiko Svetovnega dneva turizma 2022 opredelila ponovni razmislek o turizmu (»Rethinking tourism«). To je priložnost, da ponovno pogledamo onkraj statistike turizma in izpostavimo vlogo turizma kot vzpodbujevalca trajnostnega razvoja ter kot panoge, ki se zavezuje za še bolj odgovorni, vključujoči in odporni razvoj. Ključnega pomena je oblikovanje turizma prihodnosti, ki temelji tudi na intenzivnejšem vključevanju vseh skupin in usmerjenosti v doseganje dodane vrednosti tako za turiste, lokalno skupnost kot zaposlene. Kako uspešen bo slovenski turizem pri doseganju trajnostne, vključujoče in digitalne preobrazbe, bo vplivalo tudi na uspešnost odzivanja panoge na številne izzive, s katerimi se panoga danes sooča.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han je ob svetovnem dnevu turizma izpostavil njegov pomen za slovensko gospodarstvo in ključne cilje razvoja slovenskega turizma: »Z dosedanjo turistično sezono smo lahko zelo zadovoljni, a jesensko-zimski čas prinaša negotovost zaradi razmer v svetu. A vsaka kriza je lahko tudi priložnost za hitrejši razvojni preboj. Imamo novo strategijo razvoja slovenskega turizma, ki razvija naše danosti, dodaja vrednost tako za podjetja in zaposlene kot goste in lokalne skupnosti, obenem pa zmanjšuje negativni vpliv turizma na okolje in destinacije, kot ga poznamo pri množičnem turizmu. S cilja ‘še več turistov’ smo prešli na cilj ‘več dodane vrednosti’, ki jo posamezen turist ustvari v Sloveniji. Pri razvoju turizma se zato sedaj osredotočamo predvsem na cilj višje dodane vrednosti na zaposlenega, ki ga želimo povečati na 60.000 evrov do leta 2028 ter povečanje kakovosti produktov in storitev ter zadovoljstva zaposlenih v turizmu. Turizem je za Slovenijo izjemnega gospodarskega pomena – predstavlja 10 % k BDP in zaposluje več kot 57.000 ljudi ter ustvarja blaginjo v lokalnih okoljih. Vsem, ki delate v turizmu, se zahvaljujem za trdo delo, sodelovanje, ustvarjalnost in vztrajnost. Želim, da veste, da lahko računate na mojo podporo in vas vabim, da nadaljujemo ustvarjanje še boljšega slovenskega turizma za vse.«

Mag. Maja Pak je na novinarski konferenci poudarila projekte in aktivnosti, s katerimi se STO odziva na številne spremembe in odzive, s katerimi se slovenski turizem sooča v obdobju po pandemiji: »Turizem je leto začel z optimizmom in ponovnim zagonom dejavnosti, po statističnih številkah se približujemo letu 2019. Vendar to ni ključno sporočilo letošnjega Svetovnega dneva turizma. Ob letošnjem osrednjem dnevu turizma želimo poudariti velik pomen te perspektivne panoge za slovensko gospodarstvo in druga področja, nujnost prilagajanja turizma spreminjajočim se razmeram in premislek o tem, kako čim prej do še bolj trajnostnega, vključujočega, odpornega in pravičnega turizma tako do turistov, okolja, destinacij, prebivalcev kot zaposlenih. Strategijo imamo, vemo, pomembno jo je uresničiti.« V nadaljevanju je dodala: »Za uspešno okrevanje in krepitev odpornosti turizma bo zato potrebna transformacija panoge, kar je dolgoročen in zahteven proces, ki zahteva spremembo v upravljalskih procesih in prevzemanju novih odgovornosti na vseh ravneh v turizmu, posebej v luči dodatnih izzivov za panogo. Naš cilj je zato oblikovanje še bolj trajnostnih in kreativnih doživetij za zahtevnejše goste, ki povprašujejo po turistični ponudbi višje dodane vrednosti, spodbujanje razvoja in promocije produktov, ki bodo motiv prihoda čez vse leto v vseh slovenskih regijah. Potreben je preskok v digitalizaciji na vseh ravneh, povečanje kompetenc zaposlenih in še intenzivnejše sodelovanje vseh ključnih deležnikov. Prav to so ključne usmeritve, ki so Slovensko turistično organizacijo vodile pri opredelitvi aktivnosti in projektov v letu 2022 in 2023.«

Pakova je še poudarila, da smo si v Sloveniji vprašanje oblikovanja zelenega in vključujočega turizma postavili že pred leti, odgovor nanj pa našli v trajnostnem razvoju turizma, ki ga udejanjamo skozi Zeleno shemo slovenskega turizma.

Mag. Darja Kocjan, direktorica SŽ – Potniški promet, je ob srečanju z novinarji izpostavila: »Železniški prevoz je varen in trajnosten način prevoza zato me veseli, da kot prevoznik dvigujemo kvaliteto prevoza tudi s številnimi novimi sodobnimi vlaki. Število potnikov v splošnem narašča, letno prepeljemo z vlaki v povprečju več kot 14 milijonov potnikov. Slovenija je po železnici povezana z vsemi večjimi evropskimi mesti. Na voljo so ugodne, tudi nizko cenovne ponudbe. Ob koncih tedna in praznikih so vozovnice za potovanja po Sloveniji 75 % cenejše, na voljo so še druge ugodne ponudbe, kot so vozovnice Interrail za raziskovanje Slovenije ipd. Kot prevoznik si tudi želimo vlaganj, nadgradenj, dvotirnosti in elektrifikacije regionalnih prog, ki dajejo potencial za razvoj in širitev ponudbe javnega potniškega prometa.«

Poudarila je, da bi se z elektrifikacijo in dvotirnostjo prog bistveno povečala fleksibilnost voznih sredstev, poleg tega bi se bistveno izboljšala tudi ponudba (taktni promet, večje število vlakov ob konicah, krajši vozni časi …). Storitve prevoza potnikov po železnici nadgrajujejo v celovito prevozno storitev –  DOMA DO CILJA po konceptu »MaaS – Mobility as a Service«, kot so sistemi »P+R s SŽ – Parkiraj in se pelji s SŽ«, in »E-naprej: e-avto, e-skuter, e-kolo«, skladno s koncepti mobilnosti »Carsharing« in »Bikesharing«. Na večjih železniških postajah je potnikom že na voljo možnost izposoje koles, uporabe kolesarnic in parkirišč za kolesa.

Kocjanova je dodala: »Z integracijo ponudb mobilnosti med vsemi deležniki verjamem, da lahko zgradimo dolgoročno še boljši javni prevoz, tako na bolj kot tudi na manj dobičkonosnih relacijah. Pomembno vlogo pri tem imajo tudi povezovanja, kot je sodelovanje s STO, ki trajnostno in celovito zajema ponudbo turizma Slovenije. Zato ob tej priložnosti hvala STO, ker trajnostno dajete poudarek tudi načinu potovanja po Sloveniji ter gradite zgodbe z nami.«

Aktivnosti ministrstva na področju turizma

Gospodarski minister Han je predstavil tudi ključne cilje in aktivnosti ministrstva v prihajajočih mesecih. Ministrstvo bo sledilo doseganju ciljev, ki jih opredeljuje sprejeta Strategija slovenskega turizma 2022-2028. Minister je izpostavil predvsem povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v gostinsko nastanitveni dejavnosti z dobrih 36.000 na 60.000 evrov, povečanje prilivov iz naslova izvoza potovanj na 4 milijarde evrov v letu 2028, podaljšanje povprečne dobe bivanja z 2,5 na 3 prenočitve in povečanje zasedenosti vseh vrst nastanitvenih kapacitet s 35 na 39 odstotkov, dvig zadovoljstva zaposlenih, lokalnega prebivalstva in turistov.

Ministrstvo bo do konca leta pripravilo Akcijski načrt za turizem za leto 2023 in 2024, ki bo opredeljeval ukrepe in aktivnosti iz strategije ter finančna sredstva. Načrt razvoja turizma bo pripravljen v sodelovanju z več ministrstvi ter deležniki turistične panoge.

Ministrstvo je letos uspešno izvedlo štiri javne razpise, s katerimi je dodelilo turističnemu gospodarstvu 80 milijonov evrov. Turistična panoga bo v kratkem deležna pomembnega svežnja 69 milijonov evrov za investicije v namestitvene kapacitete višje kakovosti, do konca leta pa bo ministrstvo ponovilo še razpis za vlaganja v javno turistično infrastrukturo v višini 10 milijonov evrov in v digitalno nadgradnjo Zelene sheme slovenskega turizma v višini 1 milijon evrov.

V prihodnjem letu se obetajo tudi pomembnejše spremembe na zakonodajnem področju, saj bo ministrstvo pripravilo nov zakon o gostinstvu in spremenilo zakon o spodbujanju razvoja turizma. Prvi bo odpravil administrativne ovire in nejasnosti v praksi ter uredil kratkoročno oddajanje nepremičnin turistom (kot je na primer AirB&B) in obratovalni čas gostincev. Zakon o spodbujanju turizma pa bo okrepil povezavo med nacionalnim in lokalnim razvojem turizma, ustrezno opredelil vloge in način financiranja slovenskega turističnega sistema skladno s potrebami nove strategije ter okrepil produkte Zelene sheme slovenskega turizma in zeleni prehod.

Posebno pozornost ministrstvo namenja tudi kadrom v turizmu, še posebej med mladimi. Skupaj z STO in partnerji iz turističnega sektorja izvaja promocijsko kampanjo za dvig ugleda poklicev v gostinstvu in turizmu. Pripravili bodo tudi posebno spletno mesto »Moja kariera v turizmu«, ki bo na enem mestu združevala vse informacije za mlade, ki razmišljajo o poklicih v turističnem sektorju. Poleg tega pa strategija predvideva številne ukrepe na področju kadrov, ki jih bo država izvajala v prihodnjih letih.

Vir in foto: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si