Šentjernejski svetniki o zaključnem računu

ŠENTJERNEJ – Šentjernejski svetniki so na nedavni občinski seji med drugim sprejeli zaključni račun občine 2020. Lansko proračunsko leto so uspešno sklenili, saj je bil presežek prihodkov nad odhodki dobrih 55 tisoč evrov. Župan Jože Simončič minulo leto ocenjuje kot uspešno, čeprav so se soočali tako z epidemijo kot odstopom starega in nastopom novega župana.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video