S 3. redne občinske seje v Metliki

V sejni sobi Občine Metlika je potekala 3. redna seja občinskega sveta, na kateri so svetniki in svetnice obravnavali devet točk na dnevnem redu.

V prvi obravnavi so razpravljali o predlogu letošnjega občinskega proračuna in ga podprli. Sprejeli so tudi sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2023.

Občinski svetniki so med drugim obravnavali in sprejeli poročilo o delu nadzornega odbora v letu 2022 in letošnji letni program športa. Na seji je bilo sprejetih tudi pet premoženjskopravnih zadev ter prenos igrišča in travnika na Lokvici v upravljanje Prostovoljnemu gasilskemu društvu Lokvica.

Vir: Občina Metlika

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si