Razvojna odličnost Občine Trebnje

Občina Trebnje je prejemnica zlatega ISSO certifikata razvojne odličnosti za leto 2023. Pri Informacijskem sistemu slovenskih občin (ISSO) gre za neodvisen, standardiziran in uveljavljen sistem meril, ki ga multidisciplinarna skupina vodilnih slovenskih strokovnjakov razvija že od leta 2010.

ISSO je najbolj celovito orodje za metriko in analizo slovenskih občin, ki združuje vse najpomembnejše dostopne kazalnike razvoja na ravni občine, s čimer omogoča primerjalno presojo oz. vrednotenje (benchmarking) občin. Kazalniki so povezani v skupine in nadgrajeni s sestavljenimi indeksi. Letošnja verzija sistema vključuje 54 kritičnih kazalnikov uspešnosti z osmih področij: demografije, proračunske učinkovitosti, gospodarstva, trga dela, izobrazbe, življenjskega standarda, socialne kohezije in politične kulture ter okolja. Kazalniki so mednarodno primerljivi in sestavljeni po zgledu najboljših svetovnih vzorcev, ob tem pa posebej upoštevajo razvojne usmeritve EU.

Zlati ISSO certifikat razvojne odličnosti Občini Trebnje prinaša dodaten ugled ter zaupanje v domačem in tujem okolju in je izkaz razvojne kredibilnosti in kakovostne ravni življenja. Dodana vrednost certifikata je tudi v tem, da je lahko občini v pomoč pri prijavljanju na razpise in pridobivanju javnih sredstev.

“Zelo smo veseli, da smo bili zaradi naše odličnosti pri delu na področju razvoja umeščeni v sam vrh slovenskih občin, hkrati pa se zavedamo odgovornosti, ki jo certifikat prinaša, in sicer odgovornosti, da ta razvoj vzdržujemo in se v prihodnje še izboljšamo na področjih, kjer naši kazalniki še niso najboljši,” so zapisali v sporočilu za javnost.

Vir: Občina Trebnje

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si