V Brežicah 140.000 evrov neposrednih spodbud podjetništvu

Včeraj so se v Mladinskem centru Brežice zbrali podjetnice in podjetniki na javni predstavitvi rezultatov razpisa za pospeševanja razvoja podjetništva v občini v 2023. Župan Občine Brežice Ivan Molan je uspešnim prijaviteljem izročil podpisane pogodbe o sofinanciranju začetnih naložb, predstavitev na sejmih z novimi inovativnimi produkti in storitvami ter najemnin v starem mestnem jedru. Na razpisu je bilo 51 popolnih vlog (od 54 prejetih). Povprečna višina sofinanciranja upravičenih stroškov podjetnikov je bila 13,4 %.

Pri namenu sofinanciranje začetnih naložb je bil najvišji znesek dodeljene pomoči 5.368 evrov. Skupna vrednost prijavljenih investicij je znašala 2,3 milijone evrov (z ddv). Upravičenih stroškov je bilo za dober milijon evrov. Podatke o rezultatih razpisa je predstavil namestnik vodje Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Roman Matjašič.

Poleg neposrednih finančnih spodbud občina zagotavlja proračunska sredstva za naslednje ukrepe, ki ustvarjajo optimalne pogoje za razvoj podjetništva: širitev Obrtne cone Dobova (šest parcel na vzhodu in 14 na zahodu cone), prostorsko urejanje in sledenje razvojnim pobudam z občinskim prostorskim načrtom in delovanje Podjetniškega centra, ki deluje v okviru Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice. V tem letu pa je občina zagotovila sredstva za subvencijo podjetjem za poračun vodarine za leto 2022 zaradi visokih cen energentov v višini več kot 12.000 evrov.

V občini Brežice je po podatkih AJPES-a pet delniških družb, 670 družb z omejeno odgovornostjo in 1.152 samostojnih podjetnikov.

© 1989 - 2023 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si