Predstavili letošnjo generacijo štipendistov

Januarska 3. redna seja novomeških svetnikov se je začela s predstavitvijo letošnje generacije občinskih štipendistov in prejemnikov enkratne denarne pomoči. Novi štipendistki sta Franja Horvat in Tija Žura, ki se pridružujeta sedmim štipendistom iz predhodnih let, enkratno denarno pomoč za izobraževanje v tujini pa bo prejela Karmen Ponikvar. Svetniki so na seji potrdili nove cene v javnih in vrtcih s koncesijo ter članstvo Mestne občine Novo mesto v Skupnosti občin Slovenije.

Štipendistka Franja Horvat je dijakinja 2. letnika zdravstvene nege na Šolskem centru Novo mesto in se poleg šole predvsem posveča treningom košarke v Ženskem košarkarskem klubu Krka, kjer nastopa za kadetsko in člansko ekipo. Med sezono se udeležuje tako državne lige kot tudi mednarodne extra lige in mednarodnih turnirjev, na katerih z ekipo vedno posegajo po najvišjih mestih. Med svojimi dosežki izpostavlja uvrstitev v slovensko žensko košarkarsko reprezentanco do 16 let.

Štipendijo je prejela tudi Tija Žura, dijakinja 2. letnika splošne gimnazije Novo mesto, ki se ukvarja s hip hopom. S plesno skupino se udeležuje tekmovanj na državnem, evropskem in svetovnem nivoju, na katerih se uvrščajo na najvišja mesta. Poleg tega je tudi navdušena kitaristka in z veseljem popestri kulturne dogodke.

Denarno pomoč Mestne občine Novo mesto za izobraževanje v tujini bo v enkratnem znesku prejela Karmen Ponikvar, umetnica in raziskovalka na področju elektroakustične glasbe, vpisana na dodiplomski študijski program sonologije na Kraljevem konservatoriju v Haagu. Njena praksa vključuje snemanje in komponiranje ter nastopanje z uporabo analogne elektronike ter računalniške obdelave. Aktivno deluje in nastopa pod okriljem dua Lip Rouge, pri različnih založbah pa je izdala tudi že nekaj samostojnih del. Po končanem študiju v tujini in vrnitvi v Novo mesto, želi uporabiti pridobljeno znanje na domačih tleh in po svojih najboljših močeh prispevati k skupnosti.

Občinski svet je potrdil pristop Mestne občine Novo mesto k Skupnosti občin Slovenije, ki velja za najstarejše reprezentativno združenje občin. Članstvo omogoča soodločanje o političnih vprašanjih na nivoju lokalne samouprave in tudi o morebitnih dodatnih storitvah v korist občine. Na področju kadrovskih zadev so za člane nadzornega odbora imenovali Marjetko Kastrevc, Antona Repovža, Matejo Ribič, Tomaža Slano, Martino Vrhovnik, Marka Vrhovška in Klementino Zeme. Polonco Bilbija, Suzano Hočevar in Urško Korasa so imenovali za predstavnice ustanovitelja v svet javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto, Meto Retar Kramar v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Gregor Gazvoda pa je bil imenovan za kandidata za predstavnika uporabnikov v Svetu javnega zavoda Splošna bolnišnica Novo mesto.

Svetniki so z namenom nadaljevanja postopkov splošnih aktov, katerih priprava v času mandata prejšnjega občinskega sveta ni bila zaključena, sprejeli odloke o občinskih podrobnih prostorskih načrtih za južno zbirno cesto, Graben/2 in tisk Šepic ob Straški cesti. Sprejet je bil dopolnjen odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto, podali so soglasje k splošnim pogojem poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine in potrdili njegov poslovno finančni načrt za leto 2023 ter se seznanili z letnim poročilom o delu nadzornega odbora v minulem letu. Svetniki so se strinjali tudi z odprtjem nove enote Dolenjskih lekarn Novo mesto na območju Mačkovca.

Vir in foto: Mestna občina Novo mesto

© 1989 - 2023 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si