Potrdili predlog proračuna za prihodnje leto

Člani in članice občinskega sveta Občine Mirna so se sešli na 6. redni seji, na kateri so obravnavali proračun za prihodnje leto. Sprejeti proračun za leto 2024 predvideva 4,8 milijona evrov prihodkov in 5,4 milijona evrov odhodkov, pri čemer bo občina za naložbe namenila 2,4 milijona evrov. Zadolževanje je predvideno v višini 700 tisoč evrov.

Osrednja naložba prihodnjega leta je tako izgradnja novega, 8-oddelčnega vrtca, za katerega občina prihodnje leto v proračunu namenja 1,65 milijona evrov, pri čemer bo naložbo resorno ministrstvo sofinanciralo v višini 0,87 milijona evrov. Trenutno je v postopku izbor za izvajalca del.

Prihodnje leto bo občina sicer poleg vrtca med drugim namenila še po 50 tisoč evrov za ceste in čistilno napravo, za obvoznico 45 tisoč, za deponijo Globoko pa 90 tisoč evrov.

Vir: Občina Mirna, foto L. Uhan

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si