Poročilo o delovanju NEK v septembru

Nuklearna elektrarna Krško je v septembru proizvedla 513.241,5 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 485.365,6 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,35 % manjša od načrtovane (492.000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Sava se je zaradi delovanja NEK v septembru segrevala povprečno za 1,9 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC. Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v septembru znašal 5,97 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca septembra pa 49,1 % letne omejitve.

Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v septembru znašal 0,0006 % (letne omejitve), do konca septembra pa 0,0059 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v septembru je znašal 0,06 % letne omejitve oziroma do konca septembra 0,73 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 9,3 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov

Vir: Nuklearna elektrarna Krško

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si