Semiška občina pridobila denar za ureditev parka pri kulturnem centru

Občina Semič je z uspešno prijavo na razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport pridobila 350.000 evrov sofinanciranja za projekt »Ureditev parka pri Kulturnem centru Semič« (akronim: Pot kulture kraja).

Z investicijo bo travnata površina ob kulturnem centru dobila nove vsebine:

•        sprehajalno-tematsko pešpot (vstopna in končna točka za obiskovalce),

•        površine za oddih, rekreacijo in igro,

•        urejeno brežino za zimsko sankanje,

•        letno gledališče z amfiteatrom,

•        javni pitnik vode,

•        urejene parkirne površine, vključno z garažo oz. prostorom za shranjevanje in

•        zasajene zelene površine.

Predmetna investicija bo predstavljala izhodiščno turistično infrastrukturo kraja, ki bo bogatila raznolikosti življenja na podeželju in posredno vplivala na to, da bodo mladi ostajali v svojem okolju, si ustvarili delovno mesto in družino. Uporabnikom bo ponujala varno, prijazno in bogato okolje za spoznavanje dediščine, krepitev medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja. Prispevala bo k razvoju ekonomskih, človeških, kulturnih in okoljskih potencialov območja.

Celotna vrednost projekta je 1.231.027,49 evrov, pri čemer delež sofinanciranja znaša 28,43 odstotkov iz virov Trajnostni razvoj slovenskega turizma-Javna turistična infrastruktura-NOO-MGRT. Projekt se bo izvajal v letu 2024 in bo zaključen marca 2025.

Vir: občina Semič, foto: Uroš Novina

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si